Ålekvabbe      Zoarces viviparus

Ålekvabbe - Zoarces viviparus
Foto E. Svensen
Ålekvabben finnes i fjæresonen, ned til ca. 40 m. Trives på hardbunn blant alger. Gjemmer seg gjerne under steiner. Går gjerne inn i brakkvann.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996 Send meg en e-post hvis du har meninger om disse sidene, nyttig informasjon, eller annet.... frank.emil.moen@kystnett.no ....på forhånd takk