Prospekt   Forord   Vitenskapelig indeks   Norsk indeks   Etterord og takk

Litteraturliste  Ordforklaringer   HjemFrank Emil Moen & Erling Svensen
DYRELIV I HAVET
- Håndbok i Norsk Marin Fauna - 
544 sider                      KOM forlag                   ~1000 bilder
 
 
Prospekt

"Dyreliv i havet" er en omfattende fotografisk og beskrivende skildring av dyrelivet under havoverflaten. Boka omfatter et stort utvalg av vår marine fauna, systematisk oppbygd med kapitler som omfatter alle større dyrerekker i havet. 

Ca. 400 artsbeskrivelser, 544 sider, og ca. 1000  undervannsfotografier presenterer artene, fargene, mangfoldet og kuriositetene i havet, - et liv som de fleste nordmenn bare har vage forstillinger om. Det store bildematerialet gjør boka unik. Det presenteres bilder av arter som aldri har vært fotografert av dykkere tidligere. Korallrev i Trondheimsfjorden, nakensnegler som ikke har vært registrert ved vår kyst tidligere, og ikke minst bilder i sitt rette miljø av velkjente fiskearter, mange forskjellige krabber, reker, trollhummer, hummer, tanglus, tanglopper, spøkelseskreps, eremittkreps, blekkspruter, snegler, muslinger, mangebørsteormer, slimormer, hydroider, maneter, sjøanemoner, bløtkoraller, kråkeboller, sjøstjerner, fjærstjerner, slangestjerner, sjøpølser, mosdyr, sjøpunger, lansettfisk med mer. 
s. 1
 

Hvert kapittel innledes med et helsides fotografi og flere sider med generelle beskrivelser av dyrerekken. 

Gruppene/artene presenteres i systematisk rekkefølge på en måte som skulle tilfredsstille både biolog og menigmann. 

Hver art som er beskrevet er avbildet, og for flertallet av artene brukes det mer enn ett fotografi. Gjennom supplerende fotografier får leseren direkte innsyn i for eksempel kjønnsforskjeller, spesielle forhold knyttet til forplantning, fødeinntak eller andre spesielle forhold knyttet til artens biologi. Gruppe- og artsbeskrivelsen brytes av og til av tekstbokser som forteller om underlige, morsomme og spesielle forhold knyttet til gruppen/arten. 

I en omfattende bildegiude er alle hovedgruppene avbildet med små bilder, som raskt leder leseren til riktig kapittel/sidetall i boka. 
 
 
 
s. 2
 

 
I et innledende kapittel tar forfatteren for seg fagfeltet systematikk, og forklarer hvordan dyrelivet deles inn i ulike grupper. Mange av begrepene som opptrer senere i boka blir forklart. I det andre kapitlet omtales forskjellige naturtyper under vann med tilhørende oversiktsbilder; - fjæra, tareskog, bløtbunn og fjorder. 

Teksten holder et saklig og faglig høyt nivå uten at den blir for vanskelig. Det er lest faglig korrektur i hovedsak av Torleiv Brattegard, redaktøren i Sarsia, - det eneste marinbiologiske vitenskapelige tidsskrift i Norge. Han er supplert med spesialister innenfor ulike dyregrupper. 

Forfatteren, Frank Emil Moen (32) er Cand. scient. i marin zoologi, og er avdelingsleder for realfag ved Dalane videregående skole. Han har fotografert under vann i mer enn10 år, og har selv tatt flere av fotografiene i boken. 

Bokens store styrke er det store utvalget av glimrende fotografier tatt av en av Nord-Europas fremste undervannsfotografer på biologisiden. Erling Svensen (43) har drevet med undervannsfotografering i mer enn 20 år og samlet et meget omfattende arkiv med kvalitetsbilder. 
 
s. 3
 

Boka presenterer vårt marine biologiske mangfold, og vil bidra til å øke respekten for vår varierte marine fauna. Marinbiologer med nesten et helt liv bak seg på forskningsfartøyer vil bli fascinert og opplyst av fotografiene som presenterer artenes liv i sitt rette element (ikke akvariebilder!). Elever i grunnskolen vil kunne finne igjen dyrearter som de møter under ekskursjoner i  fjæra. Dykkere vil kunne bruke boka som et rent biologisk leksikon. For elever i den videregående skole og studenter som studerer biologi vil den utvilsomt være nyttig. Til slutt, og ikke minst,  bildene og den omfattende teksten bør appellere til hver og en av de som interesserer seg for det som rører seg i havet

Boka vil videre være høyaktuell i våre naboland Danmark, Sverige og Island. I Storbritannia og Tyskland er det også stor interesse for det marine dyreliv, og utgivelse er aktuelt. Den marine fauna er for en stor del lik i disse områdene. 

En bok som denne er etterlengtet. En tilsvarende bok for Nord-Europa finnes knapt, med unntak av noen betydelig mindre billedrike bøker fra Storbritannia, og vil være aktuell i mange år fremover. 

Boken blir utgitt av KOM forlag, Kristiansund. 
s. 4
 


Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996 Send meg en e-post hvis du har meninger om disse sidene, nyttig informasjon, eller annet.... frank.emil.moen@marinbi.com ....på forhånd takk