Tritonia hombergi 


Foto: Frank Emil Moen
Dette eksemplaret av arten sitter skjult mellom kalkrørsormer. Fargen varierer noe, - ofte er den mer rødbrun.

Under ses de trådformete eggeneklasene, samt et eksemplar som går løs på yndlingsføden, lærkorallen dødmannshånd.

Foto: Frank Emil Moen

  • Utbredelse: Rapportert fra Middelhavet til Norge. Ved vår kyst er den registrert fra Oslofjorden noe sporadisk langs kysten nord til Troms.

  • Beskrivelse: Med sine opptil 200 mm er dette den største nakensneglen vår. De buskaktige  gjellene sitter langs hele kroppssiden. Hodetentaklene er buskaktige ved spissen og omsluttet av en slire ved basis. Ryggen er dekket av runde ”vorter” som skiller ut et irriterende sekret som kan gi væskefylte blemmer ved hudkontakt. Fargen varierer fra helt hvite, lyse orange til røde, og brune eksemplarer. 

  • Levested: Finnes fra få meters dyp, som regel på, eller like ved lærkorallen dødmannshånd (Alcyonium digitatum) som den spiser.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996