Polycera quadrilineata 


Foto: Frank Emil Moen
Opptrer vanligvis på tareblader besatt med mosdyret Membranipora membranacea eller på rødalger besatt med mosdyret Electra pilosa som arten beiter på. Ofte opptrer mange individer sammen. En av sneglene som oftest observeres av dykkere.

  • Utbredelse: I Europa er arten rapportert fra Middelhavet til Nord-Norge. Store deler av norskekysten nord til Troms. Registreringer mangler fra Vestfold til Aust-Agder.

  • Beskrivelse: Hvit kroppsfarge, med vanligvis gule eller orange flekker som danner fem eller flere, mer eller mindre sammenhengende langsgående linjer. Hode har to lamellate hodetentakler (rhinophorer), og vanligvis fire 4 (6) framoverrettede ”munntentakler”. Ved siden av gjellene strekker deg seg to bakoverrettede papiller, som er noe lengre enn gjellen. Papiller, gjeller, og tentakler har alle gul eller orange pigmentering i tuppen. Lengden er rapportert til å være opptil 45 mm. Disse karakteristika tatt i betraktning kan den ikke forveksles med noen annen art ved norskekysten. Den norske varianten av arten har mer gul pigmentering, enn individer av arten beskrevet fra Storbritannia; flekkene danner mer enn fem langsgående linjer. I enkelte populasjoner er det et større antall individer som har små svarte pigmentflekker. En lignende art; Polycera faeroensis er funnet i Trøndelag. Denne mangler de gule flekkene på selve kroppen. Videre har den 8 eller flere fremoverrettede ”munntentakler”. Sistnevnte art er vanlig ved Færøyene, og siden den er funnet ved trøndelagskysten kan det forventes at den også finnes på Vestlandet.

  • Levested: Opptrer vanligvis på tareblader besatt med mosdyret Membranipora membranacea eller på rødalger besatt med mosdyret Electra pilosa som arten beiter på. Ofte opptrer mange individer sammen. En av sneglene som oftest observeres av dykkere.

  • Biologi: Eggmassen danner halvmåneformete hvite bånd, som festes til alger.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996