Onchidoris muricata 


Foto: Erling Svensen
Dette individet beiter på en mosdyrkoloni, Membranipora membranacea.

  • Utbredelse: Fra Frankrikes vestkyst nord til Nord-Norge. Hele norskekysten.

  • Beskrivelse: Denne opptil 14 mm lange sneglen er vanligvis helt hvit eller gul. Sjeldent med brunt mønster. Ryggen er tett besatt med ”store”, runde, fra toppen flattrykte tuberkler. Forveksles trolig ofte med ovenfor omtalte Adalaria proxima, som den ofte opptrer sammen med. Sistnevnte kan skilles fra O. muricata på at dens tuberkler ikke er runde og flattrykte, men runde og relativt spisse. Videre er O. muricata noe mindre. Fordi radula (raspetungen) er vidt forskjellig hos disse to artene er de plassert i ulike slekter.

  • Levested: Arten spiser en rekke forskjellige skorpedannende mosdyr. Hyppigst står den meget utbredte Membranipora membranacea på menyen. Sistnevnte mosdyr er meget vanlig på tang og tare langs hele kysten. Også vanlig på den noe dypere voksende Securiflustra securifrons.  

  • Biologi: Eggene legges i spiralformete bånd.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996