Limacia clavigera 


Foto: Frank Emil Moen
Denne arten er en av våre vanligste. Den ses som regel på et tareblad eller på tarestilk, beitende på skorpedannende mosdyr.

  • Utbredelse: Fra Nord-Afrika til Nord-Norge. Hele norskekysten nord til sør-Troms. 

  • Beskrivelse: I likhet med foregående art er dette en hvit snegl, med gul pigmentering. Den bli inntil 20 mm lang, og skiller seg i en rekke forhold fra foregående art, Polycera quadrilineata. Tentaklene som er rettet framover ved hodeenden er flere, og rufsete i enden. Videre bakover har arten en rekke ugrenete utvekster. De laminelle hodetentaklene og de tre små gjellene, er sammen med alle andre utvekster gult - orange pigmentert i tuppen. På ryggsiden er det i tillegg til de markerte utvekstene, små gult pigmenterte, tuberkler. 

  • Levested: Artens føde består blant annet av mosdyret Electra pilosa som sitter på rød, eller brunalger på grunt vann. Spiser også andre skorpedannende mosdyr.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996