Goniodoris nodosa 

Foto: Erling Svensen

 

  • Utbredelse: Utbredt fra Spania til Nord-Norge. Ved norskekysten er den registrert i indre og ytre Oslofjord, Rogaland, videre fra Mørekysten nordover til Bodø. 

  • Beskrivelse: Denne sneglen er gjennomskinnelig hvit, med en karakteristisk noe frynsete kappe.  Ryggsidens kappe har små tuberkler og hvite og/eller gule pigmentflekker. Hodetentaklene (rhinophorene) er lamellate (skiveformete), ofte med et svakt gult anstrøk. De ovenfra synlige munntentaklene er noe flate. Tydelig hale som stikker fram bak kappen. Kappen har videre en svakt gul, nesten gjennomsiktig, langsgående, lav kjøl som strekker seg helt ned til haletuppen. Opptil 13 godt synlige gjeller arrangert i en buskaktig krans. Lengde opptil 27 mm. 

  • Levested: Finnes grunnere enn 20 m, hvor de juvenile sneglene beiter på mosdyr, særlig Alcyonidium diaphanum. De voksne individene er oftest å finne beitende på sjøpunger så som Botryllus schlosseri, Dendrondoa grossularia og Diplosoma listerianum. Registrert ned til 120 m.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996