Flabellina pellucida 


Foto: Frank Emil Moen
 

  • Utbredelse: Nordlig art som er utbredt fra de nordlige delene av Storbritannia nordover til Midt-Norge. Registrert noe sporadisk langs norskekysten fra Østfold til Nord-Trøndelag.

  • Beskrivelse: Kroppen er gjennomsiktig hvit, med hvite pigmentflekker på tuppen av hodetentaklene, munntentaklene og halen. De om lag like lange frynsene er fylt med røde fordøyelesekanaler, og  selve tuppen er hvite, ikke ringer rett nedenfor tuppen som hos de fleste lignende artene. Vanlig lengde som utvokst individ er 30 mm. 

  • Levested: Typisk på beskyttede strømeksponerte lokaliteter. Finnes vanligvis beitende på hydroider i slekten Eudendrium (E. arbuscula). På enkelte lokaliteter er det store ansamlinger av arten. 


  • Biologi: Eggene legges i spiralformete bølgete tråder på næringsorganismen eller på bunnen i nærheten av denne. Ved de Britiske øyer skjer formeringen på forsommeren, men ved Egersund er dette observert i oktober november.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996