Flabellina pedata 


Foto: Frank Emil Moen
 

  • Utbredelse: Utbredt fra Middelhavet til Midt-Norge. Langs norskekysten er den tidligere registrert i Oslofjorden, i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Observert en gang ved Egersund, og noen ganger ved Stavanger. 

  • Beskrivelse: Den unike fiolette - rosa fargen, både på kropp og frynser gjør den enkel å skille fra andre arter i Nord-Europa. Ellers er den hvitt pigmentert alle utvekster, inkludert hvite ringer helt ut mot tuppen av frynsene. Frynsene er plassert sammen i bunter, som er sammenvokst ved basis.

  • Levested: Opplyst fra de Britiske øyer å opptre fåtallig, en eller to sammen i delvis eksponerte hardbunnsområder hvor den beiter på hydroider i slekten Eudendrium. Undertegnedes observasjoner av arten fra Trøndelag og Rogaland stemmer overens med dette. Begge steder ble den observert i delvis beskytta stortarebelte på få meters dyp. 

  • Biologi: Eggene legges i tynne tråder  som gjerne er tvunnet rundt hydroiden den spiser.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996