Facellina bostoniensis 

 
Foto: Frank Emil Moen
 

  • Utbredelse: Artsnavnet kommer av dens nordamerikanske utbredelsen. I Europa er arten utbredt fra Middelhavet til Nord-Norge. Ved norskekysten er den registrert ved Oslofjorden, i Agder og Rogaland, videre fra Mørekysten nordover til vest-Finnmark.

  • Beskrivelse: Kroppen er gjennomsiktig hvit, med rød pigmentering ved hode, særlig fremtredende ved basis rett bak hodetentakene. Munntentaklene er meget lange med hvit pigmentering ytterst. Gjennom frynsene ses tynne mørke-,  til rødbrune fordøyelseskanaler. Ytre del av frynsene med en bred hvit ring som nesten når fram til tuppen. Hodetentaklene er forsynt med smale ringer. Opptil 55 mm lang. En art som er svært lik; Facelina auriculata skilles fra denne ved at område rett bak hodetentaklene er markert blå-fiolett, ikke rød.

  • Levested: Beiter på hydroidene Tubularia larynx, eller ved lavvann på Clava multicornis.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996