Doto coronata 


Foto: Erling Svensen
 

  • Utbredelse: Utbredt i store deler av Europas Atlanterhavskyst. Fra Middelhavet til Svalbard.

  • Beskrivelse: Dette er egentlig ikke èn art, men omfatter snegler i slekten Doto som har følgende fargekarakteristika; kroppen er nesten gjennomsiktig hvit til gul, med røde til fiolette flekker på tuppen og ved indre basis av de klubbeformete, vanligvis 7 (5- 8) par cerata (”gjeller”). En rekke andre klassifiserte arter i slekten Doto har mørk pimentering på ceratas tupper, men bare dette artskomplekset har pigmnetering ved indre basis av cerata. På selve kroppens ryggside er det rød - fiolette pigmentflekker. Lengde opptil 12 mm. Det er nylig skilt ut to arter fra artskomplekset ved hjelp av elektroforese teknikker (D. hydrallmaniae, D. sarsiae). 

  • Levested: Individer i artskomplekset er funnet på en rekke forskjellige hydroider. Individet avbildet beiter på hydroiden Obelia geniculata.

  • Biologi: Eggene legges i ”perlekjeder” som er tvunnet rundt hydroiden den lever på.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996