Diaphorodoris luteocincta 


Foto: Erling Svensen
Denne vakre lille nalensneglen er karakteristisk farget med rødflekket rygg og gul rand.

  • Utbredelse: Rapportert fra Middelhavet til Norge. Ved norskekysten nord til Møre.

  • Beskrivelse: Fargen til denne sneglen er så karakteristisk at de ikke kan forveksles med noen annen nordeuropeisk art. Den er registrert med en lengde på opptil 11 mm. Ryggsiden er hvit, med et gult bånd rundt hele sneglens kappe. Sentralt på ryggsiden har den en rødbrun pigmentering. I Middelhavet opptrer det en rekke lignende arter.  

  • Levested: Finnes ofte på fjell dekker av et fint lag med mudder. Føden består trolig av mosdyr i slekten Crisia. Funnet ned til 50 m.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996