Dendronotus frondosus 


Foto: Frank Emil Moen
Fargen er varierende. Noen er sitrongule eller brune, andre røde eller helt hvite. På samme lokalitet kan helt ulike fargevarianter opptre til samme tid. Formvariasjonen, og det faktum at noen individer av denne tilsynelatende ene arten, gyter når de er meget små, antyder at det kan dreie seg om mer enn en art.


Under ses flere individer under paring. Nakensneglene er hermafroditter, og kan pare seg med en hvilken som helst kjønnsmoden artsfrende.
Foto: Frank Emil Moen

  • Utbredelse: Nordlig utbredelse fra Biscayabukta nordover til arktis. Hele norskekysten.

  • Beskrivelse: Denne smale, opptil 100 mm lange sneglen har opptil 9 par, meget buskaktige, store dorsale (på ryggsiden) cerata som fungerer som gjeller. Mellom disse sitter det små gjeller. Lignende utspring fra hodeenden, foran de buskete hodetentaklene (rhinophorene). Voksne eksemplarer er på grunn av sin buskaktige utseende meget karakteristiske. Hos yngre eksemplarer er gjellene betydelig mindre forgrenet. Fargen er varierende. Noen er sitrongule eller brune, andre røde eller helt hvite. På samme lokalitet kan helt ulike fargevarianter opptre til samme tid. Formvariasjonen, og det faktum at noen individer av denne tilsynelatende ene arten, gyter når de er meget små, antyder at det kan dreie seg om mer enn en art.

  • Levested: Arten er meget vanlig blant i tang og tarebeltet, gjerne på beskyttede lokaliteter. 

  • Biologi: Som liten beiter arten i hovedsak på hydroidene i slekten Obelia, Sertularia og Halecium, mens voksne individer ser ut til å foretrekke Tubularia.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996