Coryphella verrucosa 


Foto: Frank Emil Moen
 

  • Utbredelse: Art med nordlig utbredelse, fra de nordlige deler av de Britiske øyer, til Nord-Norge. Arten er registrert langs hele norskekysten.

  • Beskrivelse: Arten ligner meget på den trolig mer sjeldne foregående art Coryphella brownii som den sannsynligvis forveksles med. C. verucosa har tykkere fordøyelseskanaler, og de hvite ringene rett nedenfor frynsenes tupp er meget tynne. Videre har C. verucosa en langsgående hvit stripe sentralt på ryggen som for øvrig ofte er skjult blant de mange frynsene. Denne mangler hos C. brownii, men finnes hos den nedenfor omtalte C. lineata. Denne har imidlertid hvite striper også på frynsene og kroppssidene. C. verrucosa  blir vanligvis 15 25 mm lang, men kan bli opptil 62 mm.  

  • Levested: En vanlig art særlig på vår og forsommer. Finnes gjerne i eksponerte områder på grunt vann, eller på dypt vann med tidevannsstrøm ned til ca. 300 m. Den beiter vanligvis på Tubularia indivisa eller andre hydroider. 

  • Biologi: Eggene legges i en spiralformet tråd.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996