Clione limacina     Vingesnegl


Foto: E. Svensen 

  • Utbredelse: Utbredt i store deler av Nord-Atlanteren. Hele norskekysten. 

  • Beskrivelse: Hvalåta har en sylinderformet kropp, opptil 40 mm lengde. Nær hodeenden er det plassert to relativt små ”vinger som er utvekster av foten. Kroppen nærmest gjennomsiktig, men de røde indre organene ses tydelig. Den har klebrige kjegleformige tentakler ved hodeenden, som sammen med krokbærende sekker som krenges ut av svelget, griper tak i et bytte. 

  • Levested: Lever som plankton på grunt vann. Følger vertikalforflytningen til artene den beiter på, og kommer opp mot overflaten på natten, mens den går dypere om dagen.

  • Biologi: Beiter i hovedsak på de noe mindre, ”skallbærende vingesneglene” (orden Thecosomata) så som kruttåte; Limacina retroversa og flueåte; Limacina helicina. Begge finnes langs norskekysten. De skallbærende vingesneglene lever av encellede alger og flagellater, og har skall.

  • Nytteverdi: Viktig art for planktonspisende fisk.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996