Bertella plumula 


Foto: Erling Svensen
 

  • Utbredelse: Utbredt i Europa fra Middelhavet til Nord-Norge. Registrert noe sporadisk langs kysten fra Rogaland til Troms. 

  • Beskrivelse: Denne opptil 60 mm lange og ovalt formete sneglen har et skjørt, opptil 30 mm langt indre skall. Fargen er lys sitron-gul til orange. En enkel avlang gjelle bak på høyre side under kappen. Hodeenden med to tubulære hodetentakler som kan trekkes inn under kappen. Foten stikker så vidt ut bak kappen. Skallet kan ses gjennom den delvis gjennomsiktige kappen.

  • Levested: Lever på ulike sjøpunger fra nedre del av tidevannssonen og ned på noen få meters dyp.

  • Biologi: Sneglen kan skille ut svovelsyre hvis den blir angrepet!

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996