Aplysia punctata     Sjøhare


Foto: Frank Emil Moen
Denne meget karakteristiske bakgjellesneglen ser ut til å mangle skall. Skallet er der, med ligger omsluttet av bløtdeler. Skjellet blir opptil 40 mm langt. Arten blir meget stor; opptil 300 mm lang, men hos oss sjeldent lengre enn 70 mm. Fargen er vanligvis rødbrun med lyse flekker.

  • Utbredelse: Utbredt fra Kanariøyene til Grønnland. Middelhavet. Norskekysten nord til Nord-Trøndelag. Også registrert enkeltvis i Finnmark, noe som indikerer at den også finnes i Nordland og Troms.

  • Beskrivelse: Denne meget karakteristiske bakgjellesneglen ser ut til å mangle skall. Skallet er der, med ligger omsluttet av bløtdeler. Skjellet blir opptil 40 mm langt. Arten blir meget stor; opptil 300 mm lang, men hos oss sjeldent lengre enn 70 mm. Fargen er vanligvis rødbrun med lyse flekker. Mørkere og lysere varianter forekommer i lilla, grønt og nærmest svart. Fargen til sneglen påvirkes av dietten, slik at et individ som beiter mye rødalger blir mer rødlig, - grønnalger mer grønnlig, og brunalger mer brunlig. På hode har den to tubeformete framoverrettede munntentakler, og bakenfor disse to hodetentakler (rhinophorer). Foldningen av foten er markert (parapodie). Hvis arten blir forstyrret kan den skille ut et slimete purpurfarget sekret. Den kan neppe forveksles med andre arter langs vår kyst. Ved Storbritannias sørvestlige kyst opptrer to andre sjøharer. 

  • Levested: På grunt vann blant alger som den spiser. Observeres ofte på forsommeren da gytingen foregår.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996