Prospekt   Forord   Vitenskapelig indeks   Norsk indeks   Etterord og takk 

Litteraturliste  Ordforklaringer   HjemFrank Emil Moen & Erling Svensen
DYRELIV I HAVET
Håndbok i Norsk Marin Fauna
544 sider                      KOM forlag                   ~1000 bilder
 

Norsk indeks
Bruk gjerne søkefunksjonen til nettleseren (vanligvis ctrl+F) for å finne en art/gruppe

Akkar 338, 340 
albuesnegl 25, 259, 262 
albuskjell 262 
amfipoder 11, 47, 179, 190 
amolitter 342 
anemone-eremittkreps 231 
ansjos 432 
appelsinsvamp 52 
appendikularier 402 
armføttinger 14, 63 345 
auxid 504 

Bakgjellesnegler 13, 283 
begerkorall 112 
begermaneter 8, 85 
beinfisk 15, 431 
berggylt 484 
berggyltfamilien 478 
bergkutling 499 
bergnebb 28, 482 
bjellehydroide 79 
blekkspruter 13, 250, 338 
blind mudderreke 213 
blodsjøstjerne 375 
blomkålkorall 96 
blomsterpolypp 71, 72 
blomsterreke 201 
blæretang 24 
bløtdyr 13, 249 
bløtkoraller 95 
blå brennmanet 89 
blåkjeft 463, 464 
blåkveite 513 
blålange 438 
blåskjell 28, 187, 311, 315 
blåsnegl 19, 250, 259 
blåsteinbit 490, 491, 492 
blåstål 19, 480 
bokstavhummer 209 
boresnegl 37, 276 
boresvamp 56 
breiflabb 7, 36, 170, 451 
brisling 434 
brosme 447 
brun frynsesnegl 304 
brungylt 483 
brunpølse 396, 397 
bruskfisk 15, 422 
brød- 
  svamp 28, 45, 46, 56, 299 
busksnegl 283, 300 
butt sandmusling 336 
butt strandsnegl 270 
bønnemusling 318 

Dobbeltsuger 455 
drøbakkråke- 
  bolle 28, 32, 387, 392 
dverghummer 219 
dvergreke 205 
dvergulke 468 
dypvanns- 
  reke 37, 39, 201, 202 

dødmannshånd 26, 67, 93, 95, 205, 302, 372 

Edderkoppdyr 176 
edelkorall 103 
eremittkreps 12, 40, 230 
eremittkrepshydroide 74 
eremittkreps- 
  sjørose 40, 123, 231 
eremittkrepssvamp 55 
ertekrabbe 404 

Fallossekkedyr 411 
femarmet skjørstjerne 368 
femtrådet tangbrosme 450 
filigranmark 94, 158 
filskjell 326 
finpigget sjøstjerne 376 
fiolett frynsesnegl 306 
firetrådet 
  tangbrosme 438, 450 
fisk 15, 419 
fjesing  36, 485 
fjesingfamilien 485 
fjæreblomst 33, 71, 72 
fjæremark 36, 169 
fjæreorm 147 
fjærerur 25, 28, 184 
fjæresjørose 28, 93, 114 
fjæreskjell 333 
fjærstjerne 364 
flammeskjell 334 
flatormer 10, 131 
flekket fløyfisk 505, 507 
flekket leddsnegl 255 
flekksteinbit 491 
flimmerormer 131 
flueåte 284 
flygefisk 453 
flyndrefamilien 513 
flyndrefisker 508 
fløyelskrabbe 242 
fløyfisk 36, 505 
fløyfiskfamilien 505 
forgjellesnegler 13, 258 
furebløtdyr 250 
fåbørsteormer 140 

Gapeflyndre 518 
glasskutling 497 
glassmanet 89 
glasstunge 520 
glassvamper 43 
glassvar 512 
glassål 436 
glatt kjeglesnegl 266 
glattsil 493, 494 
glattulke 463 
gressgylt 479 
grisetang 24 
grønn elysia 286 
grønn frynsesnegl 310 
grønn pølseorm 174 

grønndusk 286 
grønngylt 478 
grønnmark 148 
grå skallus 252 
gråbrun ophiura 384 
grågrønn sjømus 395 
gråsteinbit 492 
gul solstjerne 373 
gullmus 141 
gulsjøpung 408 

Haier 422 
halesekkdyr 402 
haneskjell 323 
harpeskjell 322 
havedder- 
  kopper 11, 69, 176, 177 
havmus 39, 422, 430 
havsalat 121 
havsil 493, 494, 495 
havål 435 
hesteaktinie 28, 116 
hestereke 204 
hestestjerne 370 
hjelmsnegl 264 
hjertemuslinger 37 
hjerteskjell 329 
hoppekreps 11, 179, 180 
horn- og kiselsvamp 43, 50 
horngjel 454 
horngjelfisker 453 
hornkvabbe 489 
hornkvabbefamilien 489 
hornulke 467 
hummer 210 
hvalhai 420 
hvallus 192 
hvalåte 284 
hvit kalkgittersvamp 47 
hvit skilpaddesnegl 260 
hvitflekket slangestjerne 384 
hvitrørmark 160 
hvitt filskjell 327 
hvitting 442 
hydroider 8, 28, 66, 68, 69 
hydromeduser 68, 82 
hydrozoer 67, 68 
hyperide amfipoder 77, 192 
hyse 36, 181, 420, 443 
høneskjell 322 
høvring 237 
håfamilien 423 
hågjel 39, 426 
håret eremittkreps 233 
hårkrabbe 243 
hårstjerne 381, 382 
hårvar 431, 508, 511 

Igler 170 
insekter 176 
irregulære sjøpiggsvin 393 
isgalt 438 
isopoder 11, 179, 194 

Kaffebønne 274 
kalksvamper 42, 44, 47 
kamelonsjøstjerne 375 
kamelonslangestjerne 380, 383 
kamskjell 55, 320 
kamstjerne 37, 367 
kamuflasjereke 207 
kappedyr 15, 402 
karibisk ildsvamp 45 
kaurtang 24 
kjempefilskjell 327 
kjempepotetsvamp 51 
kjempeslimorm 137 
kjeveløse vertebrater 420, 421 
kjevemunnede 
  vertebrater 420, 422 
kjøttfinnefisker 431 
kloskate 429 
knivskjell 37, 311, 334 
knurr 36, 465 
knurrfamilien 463 
knurrulke 463, 470 
kolmule 438 
kolonimaneter 8, 67, 68, 83 
kolonisekkedyr 403, 414 
kompassmanet 91 
kongekrabbe 228 
kongesnegl 56, 123, 279 
koralldyr 9, 93 
korallkreps 222, 224 
korallmark 151 
korallmosdyr 104, 350, 359 
korallnellik 125 
korallrev 39, 110 
korallsnegl 302 
korallsvamper 45 
krabber 12, 234 
krasing 196 
krepsdyr 11, 179 
krill 11, 188, 199 
krinakrabbe 199, 217 
krokulke 463 
kruttåte 284 
krystallkutling 496 
kråkeboller 389 
kuskjell 56, 328 
kutlingfamilien 496 
kvastfinnefisker 431 
kveite 518 
kystringbuk 475 
kålrabisvamp 40, 50 

Lakselus 182 
lange 448 
langfingerkreps 221 
langfotkrabbe 234, 247 
langhalekreps 12, 209 
langpigget kråkebolle 391 
langshals-sekkedyr 405 
lansettfisk  15, 402, 418 
lauckartiara-meduse 77

1 
leddormer 10, 36, 139 
leddsnegler 13, 18, 251 
leddyr 11, 175 
leirkutling 500 
lite korstroll 378 
liten fløyfisk 506, 507 
liten kantnål 458 
liten piperenser 106 
liten sjøgran 78 
liten svømmekrabbe 234, 241 
lobemanet 130 
lodde 446 
lommeknivskjell 335 
lomre 517 
lungefisker 431 
lungemanet 8, 92 
lusuer 110, 464 
lyr 443 
lysing 39, 438, 439 
lysingfamilien 438 
lærkoraller 9, 95 

Makrell 504 
makrellfamilien 504 
makrellgjedde 453 
makrellstørje 504 
maneter 67 
manetloppe 192 
mange- 
  børsteormer 10, 28, 140 
mangebørsteormer - 
  frittlevende 141 
mangebørsteormer - 
  rørbyggende 151 
mangefarget 
  kjeglesnegl 249, 265, 527 
marmorert 
  skilpaddesnegl 260 
marmorkrabbe 244 
marmorleddsnegl 254 
marulker 451 
medusa- 
  hode 40, 94, 97, 100, 385 
membranmosdyr 355 
menneske 402 
mosdyr 14, 28, 349 
mudderkutling 496, 498 
mudderreke 37 
mudder-rørmark 168 
muddersjørose 39, 117 
muddertrollhummer 223 
mulle 477 
mullefamilien 477 
muslinger 13, 250, 311 
mysider 11, 188 

Naken- 
  snegler 28, 45, 69, 287 
neandertalmenneske 402 
neptunsnegl 280 
nesledyr 8, 65 
 

nettmosdyr 104, 360 
nettsnegl 277 
nipigget stingsild 460 
niøyer 421 
nordlig knurrulke 470 
nordlig tangbrosme 438, 450 
nordlig ålebrosme 487 
nøtteskjell 312 
nålefisker 456 
nålefiskfamilien 456 

Ormebløtdyr 250 
o-skjell 187, 273, 311, 316 

Paddetorsk 449 
paddeulke 463 
paddeulkefamilien 463 
paltosk 237 
panserulke 36, 471 
panserulkefamilien 463 
parallellogram-sekkedyr 410 
parasittsjørose 123 
pektinarier 152 
pelemark 311 
pelikanfotsnegl 37, 272 
pigget hjerteskjell 330 
piggfinnefisker 476 
pigghuder 14, 361 
pigghå 423 
piggkutling 496 
piggsjøstjerne 321, 366, 378 
piggskate 428 
piggulke 469 
piggvar 36, 509 
pilskate 427 
pinnekreps 197 
piperenser 36 
polartorsk 438 
pollpryd 286 
porselenskrabber 12, 225 
posthornmark 28, 163, 164 
praktleddsnegl 253 
prikksnegl 301 
pungreker 188 
purpursjømus 393 
purpursnegl 277 
pyntekrabbe 246 
pyramidekjeglesnegl 266 
pæresekkdyr 000 
pølseormer 10, 173 
påfuglmark 167, 139 
påfuglmarker 165 

Rankeføttinger 11, 179, 183 
rauåte 180 
reirskjell 313, 326 
rekekonge 209 
reker 12, 200 
rektangulærsjøpung 404, 411 
rettsnutet svømmekrabbe 242 
 

ribbemaneter 9, 127 
ringmaneter 84 
risengrynskorall 40, 101, 197 
rognkall 472 
rognkjeks 472 
rognkjeks- og 
  ringbukfamilien 463 
rokker 427 
rosa sjøpung 411 
rundmunner 15, 421 
russerkrabbe 228 
ryggstrengdyr 15, 401 
rød brennmanet 84, 87, 88 
rød frynsesnegl 306 
rød hornkorall 103 
rød kalkrørsmark 160 
rød krabbe 237 
rød kråkebolle 387, 390 
rød solstjerne 374 
rødflekket kutling 502 
rødhaifamilien 424 
rødhodet frynsesnegl 307 
rødknurr 466 
rødnebb 19, 480 
rødpølse 37, 396, 400 
rødspette 36, 516 
rørsvamp 45 

Sadelskjell 28, 311, 314, 347 
sagtang 24, 164, 267 
salper 402 
sandflyndre 36, 514 
sandkutling 498 
sandmuslinger 312, 336 
sandpyntekrabbe 245 
sandreke 204 
sardin 432 
sargassoulke 451 
saueskjell 329 
sauetang 24 
sei 28, 444 
sekstalls polyppdyr 67 
sik-sak hår 79 
sild 432 
sildefisker 432 
silfamilien 493 
sirkelskjell 331 
sjøanemoner 9, 28, 113 
sjøbusk 39, 94, 97, 197, 386 
sjøfjær 9, 104 
sjøgressreke 205 
sjøhare 284 
sjøkjeks 369 
sjøkreps 37, 39, 209 
sjøliljer 14, 362, 363 
sjømus 393 
sjønellik 32, 118 
sjøpiggsvin 14, 362, 387 
sjøpunger 15, 403 
sjøpølser 14, 362, 396 
 

sjøroselus 178 
sjøstikkelsbær 129 
sjøstjerner 14, 45, 362, 366 
sjøtannorm 159, 344 
sjøtenner 13, 250,  344 
sjøtre 39, 94, 99, 386 
skatefamilien 428 
skater 427 
skipsrur 187 
skivemaneter 8, 87  
skjeggtorsk 440 
skjellbrosme 438 
skjellpølser 399 
skjellrygger 28, 141 
skolest 431, 438 
skolestfamilien 438 
skolmetang 461 
skrubbe 36, 515 
skryda 237 
slangestjerner 14, 37, 
362, 380 
slettvar 510 
slimormer 10, 133 
slimål 421 
smørflyndre 518 
småflekket rødhai 424 
småsil 494 
småskjellet skolest 438 
småvar 511 
snabeluer 463, 464 
snegler 13, 250, 257 
snyltefisk 398, 400 
spiritist 438 
spisshalet kutling 496 
spydpiggsvin 388 
spøkelseskrepe 192 
stankelbenkrabbe 248 
steinbitfamilien 490 
steinboreskjell 337 
steinkoraller 9, 110 
steinkrabbe 235 
steinrur 186 
stikkelsbærsjøpung 413 
stiklingfisker 460 
stingsildfamilien 460 
stor frynsesnegl 310 
stor havnål 459 
stor kantnål 457 
stor piperenser 106 
storflekket rødhai 424 
storkreps 179, 188 
stormaneter 8, 84 
storsil 495 
stort kamskjell 320 
stort knivskjell 335 
stort sadelskjell 314 
stortare 23, 31, 392 
strandkrabbe 20, 238 
strandreker 28, 200 
strandtangbrosme 438, 450 
 
2
stripeorm 138 
stripet frynsesnegl 305 
stripet kamskjell 325 
stripet pelamide 504 
strømsild 39, 437 
strålefinnete fisker 431 
svamp 8, 16, 41 
svarthå 39, 424 
svartkutling 501 
svartstilket andeskjell 184 
svartstjerne 383 
sylinderanemone 108 
sylindersjøroser 9, 36, 108 
sypike 441 
sypute 372 
syvstripet kamskjell 322 
sølvtangbrosme 438, 450 
sølvtorsk 438 
sørlig ålebrosme 487 

Taggmakrell 476 
taggmakrellfamilien 476 
tallerkenskjell 333 
tangblomst 73 
tangkutling 28, 503 
tangloppe 28, 191 
tanglus 28, 194 
tangpungreke 189 
tangsjøpiggsvin 389 
tangsnelle 457 
tangsprell 28, 486 
 

tangsprellfamilien 486 
tangstikling 460, 461 
tarestilksnegl 267 
taske- 
  krabbe 20, 32, 234, 236 
teppeskjell 331, 332 
theragra 438 
tiarmet blekksprut 37, 340 
tifotkreps 179, 199 
tigerorm 132 
tiskjegg 463, 471 
tobis 493, 494 
tornulke 463 
torsk 36, 181, 438, 445 
torskefamilien 438 
torskefisker 438 
torskens gjelleorm 181 
traktsvamp 58 
trehydroide 76 
trekantmark 28, 161 
trepigget stingsild 28, 462 
tretannmark 163 
tretrådet 
  tangbrosme 438, 450 
trollhummer 12, 215, 216 
trollkrabbe 227 
trollkrabber 12, 101, 226 
trompetfisk 456 
trompetorm 160 
tunge 520 
tungefamilien 520 
tungevar 509 
tunnin 504 
tårnsnegl 37, 55, 271 

Uer 463, 464 
uerfamilien 463 
ulkefamilien 463 
ulkefisker 463 
ulkekutling 496 
urnekalksvamp 48 
urskjell 324 
ustilket armfoting 348 
ustripet pelamide 504 
utbløtdyr 250 

Vanlig eremittkreps 74, 232 
vanlig fløyfisk 505, 507 
vanlig hjerteskjell 329 
vanlig korstroll 366, 376 
vanlig ringbuk 474 
vanlig sandmusling 37, 336 
vanlig sjøfjær 36, 104 
vanlig sjømus 37, 394 
vanlig sjøtann 344 
vanlig skjellrygg 142 
vanlig strandsnegl 268 
vanlig svømmekrabbe 240 
vanlig ulke 171, 467 
vanlig ålebrosme 487 
vanlig åttearmet blekksprut 343 

varfamilien 509 
vassild 437 
venusskjell 331 
viftesvamp 44, 58 
virveldyr 402 
vortesvamp 53, 54 

Ørneskate 427 
østers 56, 273, 318 
østersjømusling 333 
øyekorall 39, 59, 63, 
76, 110, 224 
øyepål 440 

Ål 435 
ålefisker 435 
ålegress 120 
ålegressjørose 120 
ålekvabbe 488 
ålekvabbefamilien 487 
åttearmete polyppdyr 67 
åttetallskoraller 95 
åtteårmete blekkspruter 343

3 
 
Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996 Send meg en e-post hvis du har meninger om disse sidene, nyttig informasjon, eller annet.... frank.emil.moen@marinbi.com ....på forhånd takk