Frank Emil Moen & Erling Svensen
DYRELIV I HAVET
Håndbok i Norsk Marin Fauna 
544 sider                      KOM forlag                   ~1000 bilder
 

Omslagets bakside

”Dyreliv i havet" er skrevet for den alminnelig interesserte som ønsker å vite mer om dyrenes levevis og atferd, om deres roller i naturens drama, og deres nytte eller plage for mennesket. 

Hoveddelen av boken er ordnet slik at de forskjellige dyregrupper omtales i naturlig, systematisk rekkefølge. Praktfulle fargefotografier av dyr i deres rette miljø støtter den beskrivende tekst slik at dyrenes karakteristika trer godt fram. 

Forfatteren, Frank Emil Moen - marinbiolog og pedagog, og fotografen, Erling Svensen – en  kjent undervannsfotograf  - har lagt mange års erfaring som dykkere og titusener av fotografier til grunn for utformingen av innholdet mellom permene. 

Resultatet er blitt en leservennlig, aktuell og pålitelig innføring i de marine dyrs spennende verden. Boken er en opplevelse i seg selv, og den vil nok bli et viktig hjelpemiddel og en inspirasjonskilde for alle som har sjøen og dens hemmeligheter som hobby, studium, eller yrke. Den anbefales spesielt som den mest oppdaterte marinzoologiske faktabok på norsk for lærere i alle skoleslag og for personer i den offentlige naturforvaltning.” 

  Torleiv Brattegard 
   Cand. real. med hovedfag i marin zoologi.  
   Førsteamanuensis ved Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Universitetet i Bergen.  
  Æresdoktor ved Københavns Universitet. 
 

Denne boka kan fortelle oss svært mye om dyrelivet i havet, og den kan vise oss det i en imponerende samling fotografier. Når du har boka i hånden og begynner å bla, fortår du med ett at du har savnet den hele tiden, og at du kan få bruk for den hele tiden. 

   Hans Chr. Alsvik
   NRK
 
 

 
 
Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 1996 Send meg en e-post hvis du har meninger om disse sidene, nyttig informasjon, eller annet.... frank.emil.moen@marinbi.com ....på forhånd takk