Galathea dispersa


 
G. dispersa treffes relativt sjeldent av dykkere. Kan lett forveksles med G. nexa.
Foto E. Svensen
  • Utbredelse: Fra Kanariøyene nordover til Island og Nord-Norge. Middelhavet. Ved vår kyst er arten registrert noe sporadisk langs kysten nord til Bodø.
  • Beskrivelse: Ligner meget på Galathea nexa, som den ofte ble slått sammen med. Den kan skilles fra denne på utformingen av rostrum, og på klørne. Rostrum er smalere, og med den midterste spissen lenger framskutt. Denne er for øvrig dekt med tydelige hår. Videre mangler klobeina hos G. dispersa den markante behåringen man finner hos G. nexa. Klørne er dekket av små frynsete skjell. Lengden blir inntil 45 mm. Fargen er som oftest rød, av og til med hvite flekker. Aldri noen blåfarge. 
  • Levested: Fra ca. 10 m dyp ned til 500 m. Varierende bunnforhold. 

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96