Galathea intermedia


Foto: Erling Svensen
Denne lille krabaten har ofte vakre farger, og tynne, delvis gjennomsiktige bein.

  • Utbredelse: I den nordøstlige Atlanteren fra Dakar og Middelhavet, nord til Nord-Norge. Norskekysten nord til Troms.
  • Beskrivelse: Dette er en liten Galathea-art, med lengde på opptil 18 mm, hvorav skjoldet (kropp uten hale) er inntil 10 mm. Fingrene på klosaksene er nærmest halvparten så lange som hånden (den ubevegelige delen av “ytterste” ledd). Hånden er nesten like bred hele veien. 1. beinpar (klosaksebeina) er opptil tre ganger lengden av skjoldet, slik at den kan minne om arter i slekten Munida. Pandetornen (rostrum) har fire små tenner på hver side, med midterste pigg stikkende tydelig framfor de andre, slik at rostrum ligner en spydspiss. Har man en lupe for hånden bør man undersøke basalleddet (innerste ledd) i 1. par antenner. Dette har to kraftige pigger hos G. intermedia, mens de andre artene har tre pigger. Fargen er som oftest lakserød. 
  • Levested: Dette er en vanlig art som finnes tallrikt på grunne hardbunnslokaliteter, grov sand eller grus, vanligvis fra 8 til 25 m. Den er funnet ned til 660 m.

Frank Emil Moen er ansvarlig for innholdet i disse sidene. Utlagte undervannsfotografier er tatt av Frank Emil Moen og Erling Svensen. Skrevet og fotografisk materiale som presenteres på disse sidene kan bare brukes privat - jfr. lov om opphavsrett 19©96